Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ADIO ДЛЯ КВАРТЕТА ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВЛАДИМИРА БЕЛЯЕВА, КАК ПРИМЕР ПОСТАВАНГАРДНОЙ КОМПОЗИЦИИ
ARTICOL

ADIO ДЛЯ КВАРТЕТА ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВЛАДИМИРА БЕЛЯЕВА, КАК ПРИМЕР ПОСТАВАНГАРДНОЙ КОМПОЗИЦИИ

ADIO PENTRU CVARTETUL INSRUMENTELOR DE SUFLAT LUI VLADIMIR BELEAEV CA EXEMPLU AL COMPOZIŢIEI POST AVANGARDISTICE

ADIO (FAREWELL) FOR QUARTET OF WOOD WIND INSTRUMENTS BY VLADIMIR BELEAEV AS AN EXAMPLE OF POST AVANT-GARDE COMPOSITION

АНАСТАСИЯ ГУСАРОВА,
докторант Академии музыки, театра и изобразительных искусств

În articol se analizează compoziţia Adio de Vladimir Beleaev — scrisă pentru cvartetul instrumentelor de suflat, una dintre cele mai reprezentative lucrări în creaţia componistică din Moldova, care reprezintă direcţia tehnico-stilistică a post avangardismului. Autorul caracterizează trăsături tipice,
cum ar fi programa latentă, procedeele aleatoricii controlate, sonoristica, puantilismul, precum şi dificultăţile de interpretare şi de ansamblu.
Cuvinte-cheie: muzică de cameră, flaut, analiză interpretativă, probleme metodice, aleatorica controlate, puantilism, melismatica.

The present article is devoted to the analpostanangardismul muzicalysis of Vladimir Beleaev’s composition “Adio” (“Farewell”) for quartet of wood wind instruments which is one of the bright works in the composition activity from Moldova, written in the technical-stylistic post avant-garde direction. The author considers
such characteristic features as hidden programming, devices of controlled aleatory, sonorism, pointillism as well as interpretative and ensemble difficulties.
Keywords: chamber music, flute, performing musical analysis, methodical problems, controlled aleatory, pointillism, melisms.