Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ЛИТАНИИ Д. КИЦЕНКО: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО НАЧАЛ
ARTICOL

ЛИТАНИИ Д. КИЦЕНКО: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО НАЧАЛ

LITANII DE D. KITSENKO SUB RAPORTUL „CUVÂNT–MUZICĂ”

LITANIES BY D. KITSENKO: POETRY–MUSIC INTERACTION

НАТАЛЬЯ ОЗАРЕНСКАЯ

Articolul de faţă reprezintă un studiu dedicat raportului “cuvânt-muzică” în creaţia cunoscutului compozitor din Republica Moldova D. Kitsenko. Autoarea abordează aspectele semantice şi simbolice ale textului literar semnat de Gr. Vieru şi tratarea lor în cadrul conceptului muzical individual al opusului lui Kitsenko. Printre cele mai reprezentative trăsături cercetătoarea dezvăluie îmbogăţirea conceptului poetic cu simbolismul religios (tratarea maicii poetului ca Maicii Domnului, folosirea structurii şi semanticii genului de requiem etc.).
Cuvintele-cheie: D. Kitsenko, Gr. Vieru, litanii, requiem, bocet, doina, poem, neocasnonism

The present article is a research dedicated to the poetry- music interaction in Litanies written by the famous Moldovan composer D. Kitsenko. The author analyses some semantic and symbolic features of Gr. Vieru’s poem, as well as the enrichment of the poetic concept by religious symbols (the poet’ mother is treated as the Mother of God, some features of requiem are used etc.).
Keywords: D. Kitsenko, Gr. Vieru, litanies, requiem, bocet (lament), doina (Romanian musical tune style), poem, neocasnonism