Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРТЕПИАННОГО ТВОРЧЕСТВА О. ТАРАСЕНКО
ARTICOL

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРТЕПИАННОГО ТВОРЧЕСТВА О. ТАРАСЕНКО

UNELE ASPECTE ALE CREAŢIEI PENTRU PIAN A LUI O. TARASENCO

SOME ASPECTS OF O. TARASENCO’S PIANO CREATION

ТАМАРА МЕЛЬНИК,
ст. преподаватель,
Академия музыки, театра, изобразительных искусств

Articolul prezintă o primă încercare de a schiţa portretul de creaţie al lui Orest Tarasenco — pianist, compozitor, pedagog, care circa 30 de ani a activat la catedra Pian auxiliar a AMTAP. În urma analizei minuţioase a lucrărilor cercetate în care se dezvăluie structura compoziţională, limbajul
armonic complicat, varietatea melodică şi ritmică se relevă valoarea artistică care depăşeşte caracterul pur didactic al opusurilor pentru pian semnate de O. Tarasenco.
Cuvinte-cheie: ciclul pentru pian, opusuri cu caracter didactic, limbajul componistic individual.

This article presents a first attempt to outline the creative portrait of O. Tarasenco — pianist, composer, teacher, who had worked at the General Piano Department of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts for more than 30 years. At first sight his piano works have only instructive orientation but after a close examination they reveal clear structure, complexity of harmony language, melodic and rhythmic variety.
Keywords: piano cycle, opuses for didactic purposes, individual musical language.