Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОЛДАВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
ARTICOL

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОЛДАВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

PARTICULARITĂŢILE INTERPRETĂRII CREAŢIILOR PENTRU PIAN ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

PECULIARITIES OF INTERPRETATION OF PIANO WORKS WRITTEN BY MOLDOVAN COMPOSERS

ЛЮДМИЛА РЯБОШАПКА,
конференциар (доцент), доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

În articol sunt expuse unele viziuni asupra trăsăturilor specifice de interpretare a creaţiilor pentru pian ale compozitorilor din Republica Moldova, pornind de la studierea artei interpretative bazate pe tradiţiile folclorului naţional şi luând în consideraţie particularităţile lui ritmice, melodice, armonice, structurale, analogiile timbrale cu instrumentele orchestrei populare, caracterul improvizatoric, melismatica ş.a.
Cuvinte-cheie: particularităţi de interpretare, creaţii pentru pian, compozitori moldoveni, tradiţii, folclor, melodie, ritm, armonie, timbru, improvizaţie, melismatică.

The given article is devoted to the peculiarities of interpretation of some piano works written by Moldovan composers. It implies the study of the specific national means of expression found in the traditions of Moldovan folklore. The melodic, rhythmic specific features of the form, the harmonic
combination of timber sounding with the orchestra instruments, the improvisation nature of melismata must be taken into consideration while studying the works of Moldovan composers.
Keywords: peculiarities, piano works, Moldovan composers, specific national means, traditions, folklore, melody, rhythm, harmony, timbre, improvisation, melismata