Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
АВТОРСКИЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПРИОРИТЕТОМ В УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ARTICOL

АВТОРСКИЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПРИОРИТЕТОМ В УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CULEGERILE DE AUTOR DIN CREAŢIILE COMPOZITORILOR AUTOHTONI DE MAXIMĂ RĂSPÂNDIRE ÎN PRACTICA DIDACTICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

AUTHOR EDITIONS OF THE WORKS BY DOMESTIC COMPOSERS WITH THE PRIORITY IN EDUCATIONAL PRACTICE FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ЕЛЕНА ГУПАЛОВА,
старший преподаватель, доктор (кандидат) искусствоведения,
Государственный университет им. А. Руссо, г. Бельцы

В статье анализируются наиболее значительные авторские фортепианные сборники произведений современных композиторов Республики Молдова, характеризуются особенности проявления индивидуального стиля в наиболее популярных фортепианных миниатюрах Л. Гурова,
А. Стырчи, С. Лунгула, С Лобеля, А. Муляра, В. Загорского и др.
Ключевые слова: фортепианные миниатюры, сборники фортепианных пьес, композиторы Ресублики Молдова

În articol sunt analizate cele mai importante culegeri de autor din creaţiile compozitorilor contemporani din Republica Moldova, de asemenea sunt caracterizate unele manifestări ale stilului personal în miniaturile pentru pian de maximă popularitate, aparţinând compozitorilor L. Gurov,
A. Stârcea, S. Lungul, S. Lobel, A. Mulear, V. Zagorschi etc.
Cuvinte-cheie: miniaturi pentru pian, culegeri de piese pentru pian, compozitori din Republica Moldova

This article mirrors the contribution of the most significant published pianoforte collections of the modern Moldovan authors, comprises particularities of the author’s style in the most popular pianoforte miniatures by the composers from the Republic of Moldova — L. Gurov, A. Stârcea, S. Lungul,
S. Lobel, A. Mulear, V. Zagorschi and others.
Keywords: miniatures for piano, collections of pieces for pianoforte, composers from the Republic of Moldova