Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
О СООТНОШЕНИИ ПОЭТИЧЕСКОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ В ЦИКЛЕ В. ЧОЛАКА ЧЕТЫРЕ СОНЕТА ДЛЯ БАСА И ФОРТЕПИАНО НА СТИХИ ЛОПЕ ДЕ ВЕГА
ARTICOL

О СООТНОШЕНИИ ПОЭТИЧЕСКОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ В ЦИКЛЕ В. ЧОЛАКА ЧЕТЫРЕ СОНЕТА ДЛЯ БАСА И ФОРТЕПИАНО НА СТИХИ ЛОПЕ ДЕ ВЕГА

DESPRE CORELAŢIA COMPONENTELOR POETICE ŞI MUZICALE ÎN CICLUL LUI V. CIOLAC PATRU SONETE PENTRU BAS ŞI PIAN PE VERSURI DE LOPE DE VEGA

ON THE CORRELATION OF POETICAL AND MUSICAL COMPONENTS IN V. CIOLAC’S CYCLE FOUR SONNETS FOR BASSO AND FORTEPIANO
ON VERSES BY LOPE DE VEGA

МАРГАРИТА БЕЛЫХ,
конференциар (доцент),
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

În acest articol autoarea analizează o lucrare nouă şi nepublicată a lui V. Ciolac — ciclul vocal „Patru sonete pentru bas şi pian pe versuri de Lope de Vega” sub aspectul corelaţiei compoziţiei poetice a sonetului şi tratării ei muzicale. În lucrare se examinează dezvoltarea liniei vocale în corelaţie cu
cuvântul, rolul partidei pianului, precum şi specificul dramaturgiei muzicale a ciclului.
Cuvinte-cheie: Vladimir Ciolac, Lope de Vega, sonet, compoziţie, bolero, linie melodică, acompaniament de pian, ostinato armonic, factură.

In this article the author analyzes a new and unpublished work by V. Ciolac — the vocal cycle for basso and fortepiano “Four sonnets for basso and fortepiano on verses by Lope de Vega” from the aspect of correlation between the sonnet’s poetic composition and its musical treatment. This paperexamines the development of the vocal line in correlation with the words, the role of fortepiano accompaniment, as well as matters of the cycle’s musical dramaturgy.
Keywords: Vladimir Ciolac, Lope de Vega, sonnet, composition, bolero, melodic line, fortepiano accompaniment, harmonic ostinato, facture.