Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ М. СТЫРЧИ НА СТИХИ А. БЛОКА: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЛОВА И МУЗЫКИ
ARTICOL

ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ М. СТЫРЧИ НА СТИХИ А. БЛОКА: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЛОВА И МУЗЫКИ

CICLUL VOCAL DE M. STÂRCEA PE VERSURILE LUI A. BLОK: PROBLEMA RAPORTULUI CUVÂNT – MUZICĂ

VOCAL CYCLE BY M. STÂRCEA BASED ON POEMS BY A. BLOK: THE PROBLEM OF WORD – MUSIC CORRELATION

ВИКТОРИЯ НИКИТЧЕНКО,
преподаватель
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Articolul prezintă pentru prima oară o analiză integrală a ciclul vocal pe versurile marelui poet rus A. Blok semnat de compozitorul din Republica Moldova M. Stârcea în 1982. Această analiză se relevă sub aspectul interacţiunii cuvântului poetic cu limbaj muzical individual. Autoarea scoate la iveală mai multe procedee muzicale realizate atât la nivelul limbajului muzical, cât şi la cel compoziţional, demonstrând astfel o interacţiune armonioasă a stratului sonor cu cel verbal.
Cuvinte-cheie: ciclu vocal, poezie, compoziţie muzicală, M. Stârcea, A. Blok.

The present article for the first time presents an integral analyses of the vocal cycle based on poems by the great Russian poet A. Blok, written by the Moldovan composer M. Stârcea în 1982. This analysis is realised in a word-music correlation framework. The author discovers many different
procedures on the musical language level, as well as on the composition or tonal plan level, where the verbal and sound plans interactions are harmonious.
Keywords: vocal cycle, poem, musical composition, M. Stârcea, A. Blok.