Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Б. ДУБОССАРСКОГО: ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И КОМПОЗИЦИОННО- ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
ARTICOL

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Б. ДУБОССАРСКОГО: ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И КОМПОЗИЦИОННО-
ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

OPERELE VOCALE DE CAMERĂ ALE LUI B. DUBOSARSCHI: PARTICULARITĂŢILE TEXTELOR POETICE ŞI SPECIFICUL COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGIC

CHAMBER-VOCAL WORKS BY B. DUBOSARSKY: FEATURES OF POETIC TEXTS AND THE SPECIFICITY OF THE DRAMATURGIC COMPOSITION TECHNIQUES

ТАТЬЯНА КОАДЭ,
докторант,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

În articolul de faţă se analizează cele mai de seamă creaţii vocale de cameră ale lui Boris Dubosarschi. În centrul atenţiei autoarei se află romanţele scrise pe versuri de A. Donici, A. Puşkin, A. Ahmatova şi M. Eminescu. O atenţie deosebită se atrage modalităţilor tratării textului poetic în
creaţiile analizate. În special se abordează problema particularităţilor compoziţional-dramaturgice, specifice muzicii vocale, ce aparţine compozitorului B. Dubosarschi.
Cuvinte-cheie: genuri vocale de cameră, text poetic, voce, pian, compoziţie, dramaturgie, limbajul muzical.

The most important chamber vocal works written by Boris Dubosarschi are analyzed in the present paper. The author’s attention is focused on the romances based on verses by A. Donici, A. Pushkin, A. Ahmatova and M. Eminescu. Of particular importance is the issue of treatment of the
poetic texts in the analyzed works. The problem of the composition-dramaturgic particularities specific of the vocal music that belongs to composer B. Dubosarschi has been worked out.
Keywords: genres of chamber music, poetic text, voice, piano, composition, dramaturgy, musical language.