Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
НИКОЛАЙ ЧОЛАК: ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ 
ARTICOL

НИКОЛАЙ ЧОЛАК: ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ

NICOLAI CIOLAC: SCHIŢE DE PORTRET DE CREAŢIE

NICOLAI CIOLAC: TOUCHES TO THE CREATION PORTRAIT

ЛАРИСА БАЛАБАН,
конференциар (доцент), доктор (кандидат) искусствоведения
Академии музыки, театра и изобразительных искусств

Acest articol este dedicat maestrului Nicolai Ciolac,— unul dintre cei mai activi muzicieni contemporani din Republica Moldova, care combină în sine talentul de dirijor, compozitor şi profesor. Cunoştinţele acumulate în cadrul şcolii dirijorale în clasa eminenţilor profesori L. Axionova, B. Milutin,
I. Alterman, E. Kudreavţeva ş.a., N. Ciolac le-a dezvoltat în practica sa interpretativă şi în activitatea pedagogică. Fiind şef de catedră la Institutul Pedagogic din Izmail şi la AMTAP, N. Ciolac a educat o pleiada impresionantă de discipoli nu doar numeric (circa 160), ci şi din punctul de vedere al calităţilor profesionale, fiind de asemenea şi autorul mai multor creaţii bisericeşti pentru diverse componente corale şi de lucrări pentru voce, pian, orgă, violoncel, etc.
Cuvinte-cheie: Nicolai Ciolac, compozitori, dirijori, pedagogi din Republica Moldova, creaţia compozitorilor din Republica Moldova, muzică vocal-corală, genuri ale muzicii religioase, muzică religioasă contemporană, muzică religioasă naţională, muzică corală bisericească, interpretarea muzicii religioase, liturghie, priveghere, vecernie, utrenie, concert religios, creaţii vocale, pentru pian, pentru violoncel.

This article is devoted to Nicolai Ciolac who is one of the most active contemporary musicians of the Republic of Moldova. He is a vivid example of a successful and talented combination of a conductor, a composer and a pedagogue. He studied conducting with such eminent musicians as L. Axionova,
B. Milyutin, I. Alterman, E. Kudryavtseva and others. The article describes N. Ciolac’s becoming a conductor. In his performing and teaching activity N. Ciolac has developed and deepened the learned principles of conducting. He is characterized by his large experience as a conductor of choirs and
orchestras. He had been a chair head at the Pedagogical Institute in Ismail, a chair head at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts for 15 years and a pedagogue at the Academy for 41 years. The list of this pedagogue’s alumni is impressive not for its number only (which is over 160) but also for its representatives. N. Ciolac is the author of church music, secular works for variously-structured choirs, music for voice, piano, organ, cello, etc.
Keywords: Nicolai Ciolac, composer, conductors, teachers from the Republic of Moldova, Moldovan composers’ works, vocal-choral creation, genres of religious music, contemporary spiritual music, national religious music, spiritual choral music, spiritual music performance, Liturgy, Night service, Vespers, Matins, Spiritual Concert, pieces for voice, piano, cello.