Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
УВЕРТЮРА МАКСА ФИШМАНА В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ И ТРЕТЬЕГО ПЛАСТА 
ARTICOL

УВЕРТЮРА МАКСА ФИШМАНА В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ И ТРЕТЬЕГО ПЛАСТА

UVERTURA DE MAX FIŞMAN ÎN CONTEXTUL INTERACŢIUNII TRADIŢIEI PROFESIONALE EUROPENE CU STRATUL AL TREILEA

OVERTURE BY MAX FIŞMAN IN PRFOFESSIONAL EUROPEAN MUSIC AND THE THIRD LAYER INTERACTION CONTEXT

ВИКТОРИЯ ТКАЧЕНКО,
конференциар (доцент), доктор (кандидат) искусствознания,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Articolul semnat de V. Tcacenco este dedicat creaţiei orchestrale compuse de Max Fishman în 1964: este vorba de Uvertura care în anii ‘1960 a devenit o” carte de vizită” a renumitei orchestre de jazz condusă de Şico Aranov.
Cuvinte-cheie: al treilea strat, uvertură, swing, riff

The article by V. Tcacenco is dedicated to the orchestra opus written by M. Fişman in 1964: it is The Overture which in the 1960s became a “visit card” of the famous jazz orchestra conducted by Şico Aranov.
Keywords: the third layer, overture, swing, riff