Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ORCHESTRA CIOCÂRLIA DE LA EDINEŢ — EXPONENT AL TRADIŢIEI LĂUTĂREŞTI ÎN ZONA DE NORD A MOLDOVEI
ARTICOL

ORCHESTRA CIOCÂRLIA DE LA EDINEŢ — EXPONENT AL TRADIŢIEI LĂUTĂREŞTI ÎN ZONA DE NORD A MOLDOVEI

THE CIOCÂRLIA ORCHESTRA FROM EDINEŢ — EXPONENT OF TRADITION OF THE NORTHERN FIDDLER OF MOLDOVA

NICOLAE SLABARI,
lector, doctorand,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol sunt relatate date despre activitatea uneia dintre cele mai cunoscute formaţii muzicale din zona de Nord a Republicii Moldova — orchestra „Ciocârlia”. Aceasta se remarcă prin tradiţie şi muzicieni — personalităţi marcante, reprezentanţi ai diferitor dinastii de lăutari din zonă, care au activat şi îşi continuă activitatea. Accentul este pus pe aportul şi activitatea orchestrei în cultura tradiţională, scoţând în evidenţă, în mod special, violoniştii formaţiei.
Cuvinte-cheie: lăutari, violonişti, formaţii muzicale, zona de Nord a Republicii Moldova, orchestra „Ciocârlia”.

This article presents information about one of the most popular bands from the North of Moldova — the orchestra „Ciocârlia” („Skylark”). This is manifested by specific traditions and a great number of personalities representing various dynasties of musicians who have worked and continue their
activity in this area. Focusing on instrumental music and especially on the orchestra’s violinists, it made a considerable emphasis on its contribution and activity in the traditional culture.
Keywords: lautars (fiddlers), violonists, Bands, the North of Moldova, „Skylark” orchestra