Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
НОЧНОЙ САД Ю. ГОГУ В КОНТЕКСТЕ КОМПОЗИТОРСКОЙ ТЕХНИКИ ПОСТАВАНГАРДА
ARTICOL

НОЧНОЙ САД Ю. ГОГУ В КОНТЕКСТЕ КОМПОЗИТОРСКОЙ ТЕХНИКИ ПОСТАВАНГАРДА

GRĂDINA NOCTURNĂ DE IU. GOGU ÎN CONTEXTUL TEHNICII COMPONISTICE POST-AVANGARDISTE

NIGHT GARDEN BY IU. GOGU IN THE CONTEXT OF POST-AVANT-GARDE COMPOSITION TECHNIQUE

АНАСТАСИЯ ГУСАРОВА,
докторант,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье впервые анализируется Квартет для флейты, кларнета, виолончели и вибрафона «Ночной сад» (1996) Ю. Гогу, созданный композитором под впечатлением от прочтения одноименного стихотворения Н. Заболоцкого. Автор выявляет и анализирует
поставангардные техники композиции ХХ века — сонористику и алеаторику, а также дает методические и исполнительские рекомендации участникам ансамбля.
Ключевые слова: камерно-инструментальная музыка, временнáя нотация, сонористика, алеаторика, исполнительский анализ, методические рекомендации.

În acest articol în prima dată să analizează Cvartetul pentru flaut, clarinet, violoncel şi vibrafon „Grădina nocturnă” (1996) de Iu. Gogu creat sub impresiile rămase în urma lecturii poeziei cu acelaşi nume de N. Zaboloţki. Autoarea relevă diverse metode componistice din sec. XX folosite de Iu. Gogu, în special sonorismul şi aleatorica, oferind de asemenea recomandări metodice pentru interpretarea lucrării.
Cuvinte-cheie: muzică de cameră, time notation, sonorism, aleatorica, analiză interpretativă, recomandări metodice.

Night Garden Quartet for flute, clarinet, cello and vibraphone by Iu. Gogu (1996) is analysed in the present article for the first time. This work was written by the composer who was impressed by the poem of the same name by N. Zabolotsky. The author brings out and analyses the 20th century post-avantgarde composition techniques — sonorism and aleatorics and gives methodic and interpretative recommendations to the members of ensembles.
Keywords: chamber instrumental music, time notation, sonorism, aleatorics, methodic recommendations.