Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
МЕМОРИАЛЬНАЯ ЖАНРОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В СОЧИНЕНИИ А. ЛЮКСЕМБУРГА ТРИ ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ПАМЯТИ Д. ШОСТАКОВИЧА
ARTICOL

МЕМОРИАЛЬНАЯ ЖАНРОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В СОЧИНЕНИИ А. ЛЮКСЕМБУРГА ТРИ ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ПАМЯТИ Д. ШОСТАКОВИЧА

CONCEPTUL GENUISTIC MEMORIAL AL LUCRĂRII TREI PIESE PENTRU PIAN ÎN MEMORIA LUI D. ŞOSTACOVICI A COMPOZITORULUI A. LUXEMBURG

THE MEMORIAL GENRE CONCEPT OF THE WORK THREE PIECES FOR PIANO IN MEMORY OF D. SHOSTAKOVICH BY A. LUXEMBURG

ОЛЬГА СИГАНОВА,
преподаватель, доктор (кандидат) искусствоведения,
Приднестровский высший музыкальный колледж им. А.Г. Рубинштейна, г. Тирасполь

В статье с позиций мемориальной концепции рассматриваются Три пьесы для фортепиано памяти Д. Шостаковича — Прелюдия, Пассакалия, Токката А. Люксембурга. Акцент сделан на жанровом аспекте произведения.
Ключевые слова: пьесы для фортепиано, мемориальный жанр, памяти Д. Шостаковича.

În acest articol autoarea examinează cele Trei piese pentru pian „În Memoria lui Dmitri Şostacovici” — Preludiu, Pasacalia şi Tocata, — semnate de compozitorul Arkady Luxemburg, din punct de vedere al reflectării conceptului memorial. Accentul este pus pe aspectul genuistic al lucrării
examinate.
Cuvinte-cheie: piese pentru pian, genul memorial, În Memoria lui Dmitri Şostacovici.

In this article the author examines Three Pieces for pianoforte “In Memory of Dmitri Shostakovich” — Prelude, Passacaglia and Toccata, written by the composer Arkady Luxemburg. Special emphasis is laid on the genre aspect of this work.
Keywords: pieces for piano, memorial genre, In memoriam of Dmitri Shostakovich.