STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
ТРИО A-DUR ДЛЯ ФОРТЕПИАНО, СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА: ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ, ДРАМАТУРГИИ И МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА
ARTICOL

ТРИО A-DUR ДЛЯ ФОРТЕПИАНО, СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА: ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ, ДРАМАТУРГИИ И МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА

TRIO A-DUR PENTRU PIAN, VIOARĂ ŞI VIOLONCEL DE CONSTANTIN ROMANOV:  PARTICULARITĂŢI COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICE ŞI DE LIMBAJ MUZICAL

TRIO A-DUR FOR PIANO, VIOLIN AND CELLO BY KONSTANTIN ROMANOV: PECULIARITIES OF COMPOSITION, DRAMATURGY AND MUSICAL LANGUAGE

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

НАДЕЖДА КОЗЛОВА,
профессор,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье анализируется Трио для фортепиано, скрипки и виолончели Константина Романова, созданное в Кишиневе в 1920-е гг. Это первое из известных нам в отечественной музыке сочинение в жанре фортепианного трио, написанное на территории современной Республики Молдова. Произведение анализируется с точки зрения композиции, драматургии и музыкального языка. Делается вывод о влиянии на стиль данного сочинения музыки С. Рахманинова, в частности, его «Элегического трио» d-moll и Трио «Памяти великого художника» П. Чайковского.
Ключевые слова: камерная музыка, трио для фортепиано, скрипки и виолончели, драматургия, композиция, музыкальный язык.

În articol se analizează Trio pentru pian, vioară şi violoncel de Constantin Romanov scris în Chişinău în anii 1920. Aceasta este prima lucrare autohtonă în genul de trio pentru componenţa interpretativă enunţată creată pe teritoriul Republicii Moldova de azi. Creaţia este analizată din punct de vedere al compoziţiei, dramaturgiei şi limbajului muzical. Se ajunge la concluzia că stilul muzical al Trio-ului de C. Romanov este influenţat de Trio-ul
elegiac în d-moll de S. Rahmaninov şi de Trio-ul «În memoria marelui artist» de P. Ceaikovschi.
Cuvinte-cheie: muzica de cameră, trio pentru pian, vioară şi violoncel, dramaturgie, compoziţie, limbajul muzical.

This article analyzes the Trio for piano, violin and cello by Konstantin Romanov, composed in Chisinau in the 1920s. It is the first known local music composition in the genre of piano trio written on the territory of today’s Republic of Moldova. The work is analyzed in terms of thematic material, musical language, dramaturgy and composition. A conclusion is made about the impact of S. Rachmaninoff’s music on the style of this work, in
particular, of his Elegiac trio in d-moll and P. Tchaikovsky’s Trio “In the memory of Great Artist”.
Keywords: chamber music, trio for piano, violin and cello, dramaturgy, composition, musical language.