STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЛДАВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В ИСПОЛНЕНИИ АЛЕКСАНДРА ПАЛЕЯ
ARTICOL

ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЛДАВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В ИСПОЛНЕНИИ АЛЕКСАНДРА ПАЛЕЯ

CREAŢIILE PENTRU PIAN A COMPOZITORILOR DIN MOLDOVA ÎN INTERPRETAREA LUI ALEXANDR PALEI

PIANO CREATIONS BY COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA PERFORMED BY ALEXANDR PALEY

ЛЮДМИЛА РЯБОШАПКА
и.о. професcора, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Articolul este dedicat activităţii de creaţie a cunoscutului pianist moldo-american Alexandr Paley, care a activat în Moldova ca pianist, profesor, dirijor în anii 1969–1988. În timpul vieţii sale în Moldova el a colaborat cu mulţi compozitori autohtoni: Vasile Zagorschi, Boris Dubosarschi, Marian Stârcea, Gheorghe Mustea. Multe din creaţiile acestor compozitori au fost interpretate de către pianist la diferite concerte în aşa ţări ca Franţa, SUA,
China, Rusia. În anul 1988 A.Paley s-a stabilit cu traiul în SUA, dar n-a pierdut legătura cu Moldova. În anul 2004 el a participat la concerte în memoria lui Vasile Zagorschi la Chişinău, a susţinut master-class în AMTAP. El a fondat festivaluri în Franţa, SUA, în care participă mulţi vestiţi artişti din diferite ţări.
Cuvinte-cheie: pianist, profesor, dirijor, Alexandr Paley, moldo-american, creaţiile pentru pian, compozitori din Moldova, V.Zagorschi, B.Dubosarschi, concerte, festivaluri, master-class, Franţa, SUA.

This paper is dedicated to the creative activity of the well-known Moldovan-American pianist Alexandr Paley who worked in Moldova as a pianist, teacher and conductor in the period between 1969 and 1988. While living in Moldova he worked in collaboration with many native composers such as: Vasile Zagorschi, Boris Dubosarschi, Marian Stârcea, Gheorghe Mustea. A lot of works written by these composers were performed by this pianist in
numerous concerts given in such countries as France, the United States of America, China, and Russia. In 1988 A.Paley settled in the USA but he didn’t lose contact with Moldova. In 2004-2009 he participated in concerts held in Chişinău to the memory of Vasile Zagorschi and gave master-classes at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. He founded music festivals in France and the USA in which renowned artists from different countries take part.
Keywords: pianist, teacher, conductor, Alexandr Paley, Moldovan-American, creations for piano, composers from Moldova, V.Zagorschi, B.Dubosarschi, concerts, festival, master-class, France, the USA.