STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
Creaţii pentru piano-duo de Claude Debussy
ARTICOL

Creaţii pentru piano-duo de Claude Debussy

Creations for piano-duo by Claude Debussy

IURIE MAHOVICI,
profesor universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

ANATOLIE LAPICUS,
profesor universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Lucrarea conţine informaţii despre creaţiile lui Claude Debussy, concepute pentru Piano-duo. Ele sunt structurate după următoarele criterii: creaţii pentru un pian la 4 mâini, creaţii pentru 2 piane, transcrieri pentru aceste genuri ale creaţiilor proprii şi transcrieri ale creaţiilor altor compozitori. Aportul ştiinţifico-metodic constă în faptul că pentru prima dată este concentrată informaţia integrală despre creaţia pentru Piano-duo a compozitorului francez Claude Debussy.
Cuvinte-cheie: Claude Debussy, Piano-duo, creaţii pentru un pian la 4 mâini, creaţii pentru 2 piane, transcrieri.

The article contains data on Claude Debussy, works for piano duo. They are structured as pieces for piano (4 hands) pieces for 2 pianos, as well as transliptions for above mentioned ensembles (based on own creations as welle as pieces writon by other composers).
Keywords: Claude Debussy, piano duo, pieces for 4 hands, pieces for two pianos, transcriptions.