STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
RAPSODIA PENTRU CLARINET ȘI PIAN DE CLAUDE DEBUSSY ÎN LUMINA EVOLUȚIEI GENULUI DE RAPSODIE
ARTICOL

RAPSODIA PENTRU CLARINET ȘI PIAN DE CLAUDE DEBUSSY ÎN LUMINA EVOLUȚIEI GENULUI DE RAPSODIE

RHAPSODY FOR CLARINET AND PIANO BY CLAUDE DEBUSSY IN THE LIGHT OF THE EVOLUTION OF THE RHAPSODY GENRE

ANGELA ROJNOVEANU,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul de faţă este dedicat analizei Rapsodiei pentru clarinet și pian de Claude Debussy, care nu și-a pierdut actualitatea şi în zilele noastre. Autoarea abordează problemele tematismului şi arhitectonicii opusului, precum şi unele aspecte ale limbajului muzical. De asemenea, în articol se acordă o atenţie deosebită evoluţiei genului de rapsodie.
Cuvinte-cheie: Claude Debussy, rapsodia, clarinet, gen muzical, formă, limbaj muzical, compozitori romantici.

This article presents an analysis of the Rhapsody for clarinet and piano by Claude Debussy which still presents great interest for musicians nowadays. The author analyzes the problems of theme and architectonics of the opus as well as other aspects of musical language. Special attention is paid to the evolution of the rhapsody genre.
Keywords: Claude Debussy, rhapsody, clarinet, musical genre, musical form, musical language, romantic composers.