Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
МЕССА В. ЧОЛАКА: ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА
ARTICOL

МЕССА В. ЧОЛАКА: ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА

MESSA DE V. CIOLAC: PARTICULARITĂŢILE CONCEPTULUI CREATIV

V. CIOLAC’S MESSA: THE PARTICULARITIES OF THE CREATIVE CONCEPTION

МАРГАРИТА БЕЛЫХ,
конференциар (доцент),
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье анализируется новое произведение молдавского композитора В. Чолака — Месса для хора, солистов, камерного оркестра и органа. На основе анализа тематического материала и его развития, трактовки канонического текста, формы и драматургии, выявляются особенности авторского замысла произведения.
Ключевые слова: месса, Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei, гетерофонная фактура, остинато, бесконечный канон, гармоническое развитие, тематизм.

În acest articol se analizează o lucrare nouă a lui V. Ciolac — Messa pentru cor, solişti, orchestra camerală şi orgă. În urma analizei materialului tematic şi dezvoltării acestuia, a interpretării textului canonic, formei şi dramaturgiei, sunt relevate particularităţile conceptului artistic al autorului.
Cuvinte-cheie: messa, Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei, factura heterofonică, ostinato, canon infinit, dezvoltarea armonică, tematism.

This article analyzes a new work by V. Cholac — Messa, for choir, soloists, chamber orchestra and organ. The particularities of the author’s creative conception are brought out on the basis of an analysis of the thematic material and its development, the interpretation of the canonic text, form and
dramaturgy.
Keywords: mass, Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei, heterophonic texture, ostinato, infinite canon, harmonic development, thematism.