STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
THE INITIAL STAGE OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN DRAMA THEATRE IN MOLDOVA
ARTICOL

THE INITIAL STAGE OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN DRAMA THEATRE IN MOLDOVA

PERIOADA INIȚIALĂ A DEZVOLTĂRII TEATRULUI DRAMATIC RUS ÎN MOLDOVA

NADEJDA AXIONOVA,
lector superior, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

The article characterizes the initial stage of development of the Chisinau’s Drama Theatre, that worked in Tiraspol and Chishinau from 1934 till 1941, and in Mary a Turcmen city from 1941 to 1944. This period is determined by the activity of such directors as G. Nazarkovsky, A. Bekkerev, V. Perov, V. Strelbitsky, V. Axionov and other representatives of theatre art. On the bases of archive materiales it was possible to recreate the panorama of the performances staged by the theatre company during this period.
Keywords: archive materials, drama theatre, repertoire, director, stage.

Articolul caracterizează etapa iniţială a dezvoltării Teatrului Dramatic Rus din Chişinău, care s-a desfăşurat în perioada anilor 1934 – 1941, în Tiraspol şi Chişinău, iar în anii 1941 – 1944 în oraşul Marî din Turcmenistan. Această perioadă este determinată de activitatea regizorală a artiştilor G. Nazarkovski, A. Bekkerev, V. Perov, V. Strelbiţchi, V. Axionov şi altor reprezentanţi ai artei teatrale. Bazându-se pe materialele de arhivă, este efectuată o revizuire a spectacolelor montate pe scena acestui teatru în perioadele menţionate.
Cuvinte-cheie: materiale din arhivă, teatru dramatic, repertoriu, regizor teatral, spectacol.