Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
О НЕКОТОРЫХ ПАРАДОКСАХ КОМПОЗИТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИГОРЯ ЯКИМЧУКА
ARTICOL

О НЕКОТОРЫХ ПАРАДОКСАХ КОМПОЗИТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИГОРЯ ЯКИМЧУКА

DESPRE UNELE PARADOXURI ÎN CREAŢIA COMPONISTICĂ A LUI IGOR IACHIMCIUC

SOME PARADOXES OF IGOR IACHIMCIUC’S COMPOSITION CREATION

ВИКТОРИЯ ТКАЧЕНКО,
конференциар (доцент), доктор (кандидат) искусствознания,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В статье В. Ткаченко рассматриваются некоторые особенности композиторского творчества И. Якимчука, связанные с универсальностью и синтетичностью музыкального языка его сочинений. Автор отмечает особенность функционирования опусов композитора в разных
онтологических сферах, приводит некоторые примеры взаимодействия джазовой, фольклорной стилистики с идиомами академического плана в таких сочинениях, как “Ce n-aş da”, „Blues”, „Descântece”, альбом „Dialoguri”.
Ключевые слова: музыка профессиональной европейской традиции, фольклор, третий пласт, джаз.

În articolul semnat de V. Tcacenco sunt abordate unele aspecte ale creaţiei componistice a lui Igor Iachimciuc legate de universalismul şi caracterul sintetic al limbajului muzical din creaţiile sale. Autoarea menţionează particularităţile funcţionării opusurilor compozitorului în diferite straturi ontologice, oferind şi nişte exemple de interacţiune între muzică academică europeană, folclor şi „stratul al treilea” în astfel de creaţii, cum ar fi „Ce n-aş da”, „Blues”, „Descântece”, precum şi în albumul „Dialoguri”.
Cuvintele-cheie: muzica de orientare academică europeană, folclor, „al treilea strat”, jazz.

In the article written by V. Tcacenco are analyzed some aspects of Igor Iachimciuc’s composition creation, connected with the universal and synthetic character of the musical language of his opuses. The author is mentioning some features of the ontological status of Iachimciuc’ works, offering some
examples of interaction of European music of academic orientation, folklore and “the third layer” in such works as „Ce n-aş da”, „Blues”, „Descântece”, and CD „Dialoguri”.
Keywords: European music of academic orientation, folklore, “third layer”, jazz.