STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
CURSURILE DIDACTICE AXATE PE FOLCLOR MUZICAL ÎN CONTEXTUL LEGII PRIVIND PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL
ARTICOL

CURSURILE DIDACTICE AXATE PE FOLCLOR MUZICAL ÎN CONTEXTUL LEGII PRIVIND PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL

ACADEMIC COURSES BASED ON MUSICAL FOLKLORE IN THE CONTEXT OF THE LAW REGARDING THE PROTECTION
OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

SVETLANA BADRAJAN,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

NATALIA MUNTEANU,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În acest articol sunt analizate cursurile didactice bazate pe folclor muzical în contextul Legii Republicii Moldova nr. 58 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. Am subliniat necesitatea valorificării materialelor inedite ce se păstrează în arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice şi ale celor din colecţiile de folclor. Studenţii trebuie să cunoască aceste creaţii autentice din toate punctele de vedere: interpretare, surse de execuţie, funcţionalitate, morfologie etc., în primul rând, în cadrul cursurilor didactice respective ca, mai târziu, să le promoveze şi să le dea o nouă viaţă.
Cuvinte-cheie: curs didactic, folclor, lege, arhivă, colecţii.

This article analyzes the academic courses based on musical folklore in the context of the 58th Law of the Republic of Moldova regarding the protection of the intangible cultural heritage. We stressed the need to valorise the special materials that can be found in the archives of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts as well as the folklore collections. Students must know these authentic creations from all points of view: performance, sources of execution, functionality, morphology etc., firstly during the academic courses, so they could later promote them and give them a new life.
Keywords: academic course, folklore, law, archives, collections.