STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
DEZVOLTAREA ŞI STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ARTICOL

DEZVOLTAREA ŞI STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DEVELOPMENT AND CREATIVITY STIMULATION IN THE LEARNING PROCESS

ANATOLIE POPOVICI,
doctorand,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Articolul abordează problema dezvoltării şi stimulării creativităţii elevilor în procesul de învăţământ. Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social. Putem concluziona că creativitatea trebuie încurajată şi cultivată prin respectul de sine, ea nu este doar un har dăruit de Dumnezeu, ci este însăşi exprimarea de sine a fiinţei umane şi se manifestă în orice domeniu.
Cuvinte-cheie: imaginaţie, creativitate, voinţă, perseverenţă, teste de creativitate, receptivitate, pozitivitate, blocaje culturale.

This article deals with the issue of pupil’s development and creativity stimulation in the learning process. The creativity makes it possible to create real or purely mental products, which constitutes a progress on the social level. We can conclude that creativity must be encouraged and developed by self-esteem; it is not only a talent given by God, it is namely the self-expression of the human being and it comes out in any field.
Keywords: imagination, creativity, will, perseverance, creativity tests, receptivity, positiveness,cultural blockings.