STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
TREI PRELUDII DE O. NEGRUȚA: PARTICULARITĂȚI ANALITICE ȘI METODICO-DIDACTICE ÎN CADRUL DISCIPLINEI PIAN AUXILIAR
ARTICOL

TREI PRELUDII DE O. NEGRUȚA: PARTICULARITĂȚI ANALITICE ȘI METODICO-DIDACTICE ÎN CADRUL DISCIPLINEI PIAN AUXILIAR

THREE PRELUDES BY O.NEGRUȚA: ANALYTICAL AND METHODICAL-DIDACTIC CHARACTERISTIC FEATURES AS PART OF THE COMPLEMENTARY PIANO DISCIPLINE

Adela Rusu-Andronovici ,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol este expusă analiza limbajului muzical al miniaturilor incluse în culegerea „Dispoziţie de primăvară” de Oleg Negruţa. Sunt examinate unele particularităţi specifice de interpretare a celor trei preludii, care formează un miniciclu. Autorul articolului face referinţă la elementul improvizatoric, discursul spontan, liber caracteristic muzicii de jazz şi celei lăutăreşti, care se intercalează în creaţiile lui O. Negruţa cu structuralitatea strictă a muzicii academice. Reprezentând trei ipostaze ale limbajului componistic, preludiile pot contribui la abordarea în cadrul predării pianului auxiliar a diverselor stiluri şi tehnici pianistice.
Cuvinte-cheie: culegere de piese pentru pian, Oleg Negruţa, „Dispoziţie de primăvară”, miniatură, preludiu, stil componistic, limbaj muzical, intonaţii folclorice, acompaniament.

In the article there is an analysis of the musical language of the miniatures included in the collection of pieces for piano „Spring Disposition” by Oleg Negruța. The author examines some specific peculiarities of performing the three preludes that form a minicycle. The author of the present paper dwells on the improvisation element, the free spontaneous discourse characteristic of jazz and fiddler’s music that interpolate in O. Negruţa’s creations with strictly structured academic music. Representing three aspects of the composition language, the preludes can contribute to approaching different styles and pianistic techniques in teaching complementary piano.
Keywords: collection of pieces for piano, Oleg Negruța, collection „Spring Disposition”, miniatures, prelude, composition style, musical language, folk intonations, accompaniment.