Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
MUSICA GIOIOSA П. РИВИЛИСА: О КВАЗИ-ФОЛЬКЛОРНОМ ТЕМАТИЗМЕ И ПРИЕМАХ ЕГО РАЗВИТИЯ
ARTICOL

MUSICA GIOIOSA П. РИВИЛИСА: О КВАЗИ-ФОЛЬКЛОРНОМ ТЕМАТИЗМЕ И ПРИЕМАХ ЕГО РАЗВИТИЯ

MUSICA GIOIOSA DE P. RIVILIS: DESPRE TEMATISMUL QUASI-FOLCLORIC ŞI PROCEDEELE DEZVOLTĂRII ACESTUIA

P. RIVILIS’S MUSICA GIOIOSA: ON QUASI-FOLKLORIC THEMATISM AND DEVICES FOR ITS DEVELOPMENT

МАРГАРИТА БЕЛЫХ,
conferenţiar universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol pentru prima dată este supusă analizei compoziţia simfonică necunoscută a lui P. Rivilis „Musica Gioiosa” compusă la începutul anilor ‟60 ai secolului trecut. Autorul acordă o caracteristică generală a muzicii şi formei. Fără a se referi la aspectul orchestral, autorul focusează atenţia asupra aspectelor ce ţin de dezvoltarea variaţional-variantică a materialului quasi-folcloric şi organizarea de bloc a procesului tematic de desfăşurare în cadrul operei.
Cuvinte-cheie: Pavel Rivilis, „Musica Gioiosa”, monodia, materialului quasi-folcloric, ostinato, procesul tematic.

This article deals for the first time with the analysis of “Musica Gioiosa”, an unknown symphonic composition by P. Rivilis, written at the beginning of the 60‟s of the XX century. The author gives a general characteristic of both the music and form. Without touching upon the orchestral aspects, the author concentrates his attention on questions of the variational and versional development of the quasi-folkloric materials and on the block organization during the thematic unfolding in the composition.
Keywords: Pavel Rivilis, „Musica Gioiosa”, monody, quasi-folkloric material, ostinato, thematic process.