Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕМБРА В СИМФОНИЧЕСКИХ ТАНЦАХ ПАВЛА РИВИЛИСА: К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ИЛЛЮЗОРНЫХ ТЕМБРОВ
ARTICOL

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕМБРА В СИМФОНИЧЕСКИХ ТАНЦАХ ПАВЛА РИВИЛИСА: К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ИЛЛЮЗОРНЫХ ТЕМБРОВ

UNELE PARTICULARITĂŢI DE PERCEPERE A TIMBRULUI ÎN DANSURILE SIMFONICE ALE LUI PAVEL RIVILIS: REFERITOR LA REALIZAREA TIMBRURILOR ILUZORII

PECULIARITIES OF THE TIMBRE PERCEPTION IN THE SYMPHONIC DANCES BY PAVEL RIVILIS: TO THE QUESTION OF ILLUSORY TIMBRE REALIZATION

SNEJANA PÎSLARI,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Percepţia factorului timbral în lucrările muzicale este rezultatul fuziunii parametrilor săi acustici cu particularităţile activităţii umane de conştientizare, cultivare şi înţelegere a proceselor culturale, evoluţia imaginaţiei etc. În baza apercepţiei şi a concepţiei divizării timbrale în real şi
iluzoriu, elaborate de V. Tsytovich, în acest articol autorul propune o viziune proprie asupra realizării factorului timbral în creaţia componistică. Astfel sunt analizate timbruri modelate, asociative, imaginare şi varietăţile lor în creaţia compozitorilor europeni dar şi în Partea IV a „Dansurilor simfonice” de Pavel Rivilis.
Cuvinte-cheie: Pavel Rivilis, Dansuri simfonice, timbru, mixt timbral, timbruri iluzorii, timbruri modelate, timbruri asociative, timbruri imaginare.

The perception of the timbral factor in musical compositions is the result of the synthesis of its acoustic capabilities with the peculiarities of person‟s inner world, such as knowledge, experience, outlook and the spiritual wealth he accumulated. This article examines ways of using various timbral
aspects in the composer‟s creation using the concepts of timbral apperception and separation by V. Tsytovich. The article is aimed at the study of simulative, associative, imaginary timbres, their varieties in the works of European composers and in the „Symphonic Dances” by Pavel Rivilis.
Keywords: Pavel Rivilis, Symphonic Dances, timbre, timbral mixt, illusory timbres, simulative timbres, associative timbres, imaginary timbre.