Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
КОНЦЕРТ ДЛЯ МАРИМБЫ И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ В СВЕТЕ ТЕНДЕНЦИЙ НАЧАЛА XXI ВЕКА
ARTICOL

КОНЦЕРТ ДЛЯ МАРИМБЫ И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ В СВЕТЕ ТЕНДЕНЦИЙ НАЧАЛА XXI ВЕКА

CONCERTUL PENTRU MARIMBĂ ŞI ORCHESTRĂ SIMFONICĂ AL LUI GHENADIE CIOBANU, ÎN CONTEXTUL TENDINŢELOR DE CREAŢIE DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI

GHENADIE CIOBANU‛S CONCERTO FOR MARIMBA AND SYMPHONIC ORCHESTRA IN THE CONTEXT OF THE EARLY 21st CENTURY TENDENCIES

ЕЛЕНА МИРОНЕНКО,
profesor universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul prezintă pentru prima oară o analiză integrală a Concertului pentru marimbă şi orchestră simfonică de Ghenadie Ciobanu, analiză, ce accentuează tendinţele muzicii contemporane academice de la începutul sec. XXI. Autorul determină importanţa Concertului ca o compoziţie
postclasicistă, care se încadrează esenţial în spaţiile postmodernismului muzical.
Cuvinte-cheie: concert, marimba, orchestra simfonică, Ghenadie Ciobanu, compozitori din Republica Moldova.

In the article the entire analysis of The Concerto for Marimba and Symphonic Orchestra by Ghenadie Ciobanu is first presented, which is accenting the tendencies of modern academic music of the beginning of the twenty first century. The author determines the value of the Concerto as the post-classic composition organically written into the space of musical post-modernism.
Keywords: concerto, marimba, symphony orchestra, Ghenadie Ciobanu, composers from the Republic of Moldova.