Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЖАНРЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА МОЛДАВСКОГО КОМПОЗИТОРА ОЛЕГА НЕГРУЦИ)
ARTICOL

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЖАНРЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА МОЛДАВСКОГО КОМПОЗИТОРА
ОЛЕГА НЕГРУЦИ)

TRADIŢIILE NAŢIONALE ÎN GENUL CONCERTULUI INSTRUMENTAL (DIN CREAŢIILE COMPOZITORULUI OLEG NEGRUŢA)

NATIONAL TRADITIONS IN THE GENRE OF INSTRUMENTAL CONCERTO (FROM THE WORKS OF MOLDOVAN COMPOSER OLEG NEGRUTSA)

ELENA SAMBRIŞ,
conferenţiar interimar, doctor în studiul artelor,
Universitatea de Stat Nistreană T.G. Şevcenco, or. Tiraspol

În articol se cercetează creaţia concertistică a compozitorului Oleg Negruţa pe exemplele a trei lucrări – Concertele pentru clarinet şi orchestra de coarde Nr. 1 şi Nr.2 şi Concertul pentru fagot şi orchestră. În calitatea principalelor orientări stilistice sunt dezvăluite folclorizmul şi jazz-ul. Este stabilit că lexicul folcloric şi a jazz-ului este realizat în principii apreciate de tendinţele clasice.
Cuvinte-cheie: concertul instrumental, creaţia lui O. Negruţa, folclorizm, jazz, tendinţele clasice.

The article gives an analysis of the concertos written by composer Oleg Negrutsa on the basis of his three works – the Concertos for clarinet and string orchestra No.1 and No.2 and the Concerto for bassoon and orchestra. Folklorism and jazz are the most important style orientation in the present works.
It was proved that the folk and jazz vocabulary is realized in principles appreciated by classical tendencies.
Keywords: instrumental concerto, creative activity of O. Negrutsa, folklorism, jazz, classical trends.