Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ Б. ДУБОССАРСКОГО: К ПРОБЛЕМЕ ПРЕЛОМЛЕНИЯ РОМАНТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЕ
ARTICOL

КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ Б. ДУБОССАРСКОГО: К ПРОБЛЕМЕ ПРЕЛОМЛЕНИЯ РОМАНТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В
МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЕ

CONCERTUL PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE B. DUBOSARSCHI: STUDIUL PROBLEMEI DE TRANSFORMARE A PRINCIPIILOR ROMANTICE ÎN FORMA MUZICALĂ

CONCERTO FOR PIANO AND SYMPHONIC ORCHESTRA BY B. DUBOSARSCHI: ON THE PROBLEM OF ROMANTIC PRINCIPLES’ TRANSFORMATION IN THE MUSICAL FORM

ALIONA VARDANEAN,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul prezentat este dedicat Concertului pentru pian şi orchestră de B. Dubosarschi – un reprezentant al şcolii componistice naţionale şi, în special, al genului de concert instrumental. Autorul aduce informaţii despre istoria compunerii concertului; analizează detaliat principiile romantice ale
concertului şi caracterul dramatică al opusului, particularităţile formei şi ale tematismului; generalizează caracteristicile stilului muzical al lui B. Dubosarschi, care s-au manifestat la începutul activităţii creatoare a compozitorului.
Cuvinte-cheie: concert, B. Dubosarschi, forma muzicală.

The present article is dedicated to the Concerto for piano and symphonic orchestra by B. Dubosarschi, who is an outstanding representative of the national composition school, especially of the instrumental Concerto genre. The author of this material proposes very interesting information about
the way B. Dubosarschi‟s famous Concerto has been created; presents a detailed analysis of the Concerto‟s tensity and dramatic nature, its particularities of form and thematism; generalized the features of B. Dubosarschi‟s musical style, which was developed at the beginning of his creative work.
Keywords: concerto, B. Dubosarschi, musical form.