Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
МАКС ФИШМАН: ПЕДАГОГ И КОМПОЗИТОР
ARTICOL

МАКС ФИШМАН: ПЕДАГОГ И КОМПОЗИТОР

MAX FIŞMAN: PROFESOR ŞI COMPOZITOR COMPOSER AND PROFESSOR MAX FISHMAN

TAMARA MELNIC,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul reprezintă, de fapt, un scurt portret de creaţie al compozitorului Max Fişman, care astăzi, din păcate, este uitat. Importanţa istorică şi artistică a creaţiilor sale este confirmată de popularitatea de care acestea se bucurau în trecut, fiind incluse în permanenţă în programele de concert
ale colectivelor şi interpreţilor consacraţi din Republica Moldova. M. Fişman este autorul unor numeroase lucrări orchestrale, cameral-instrumentale, vocal-corale. Totuşi, cea mai mare parte a lucrărilor sale sunt scrise pentru pian – opusuri cu caracter didactic sau de concert.
Cuvinte-cheie: creaţii pentru pian, opusuri cu caracter didactic, piese de concert, compozitori din Republica Moldova.

This article presents a short portrait of Max Fishman, the composer who unfortunately is completely forgotten now. The historical and artistic importance of his work is confirmed by the popularity of his opuses in the past, which have been included in concert programs of different performers and artistic groups from the Republic of Moldova. M. Fishman is the author of numerous works for orchestra, chamber instrumental pieces, vocal and choral opuses. However the majority of his creations are written for piano – both for concert or didactic purposes.
Keywords: pieces for piano, opuses for didactic purposes, concert pieces, composers from the Republic of Moldova.