Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
MУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ARTICOL

MУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

FORMA MUZICALĂ ÎN CREAŢIILE PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

THE MUSICAL FORM IN WORKS BY COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA FOR VIOLIN AND PIANO

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор искусствоведения,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств

În articolul de faţă sunt supuse analizei cele mai de seamă miniaturi pentru vioară şi pian ale compozitorilor din Republica Moldova. În centrul atenţiei autorului se situează creaţiile de Gh. Neaga, B. Dubosarschi, P. Rivilis, Z. Tkaci şi de alţi autori. Se evidenţiază trăsăturile arhitectonice şi de gen, cele de compoziţie şi de dramaturgie, de limbaj muzical şi de stil. Sunt menţionate procedeele de bază ale dezvoltării tematice în creaţiile abordate, sunt caracterizate cele mai tipice forme muzicale utilizate în aceste lucrări.
Cuvinte-cheie: miniaturi pentru vioară şi pian, compozitori din Republica Moldova, analiza formelor, forme muzicale.

This article analyzes the most illustrative miniatures for violin and piano by the composers from the Republic of Moldova. The author focuses his attention on the works by Gh. Neaga, B. Dubosarschi, P. Rivilis, Z. Tkaci and other composers. He identifies the features of the genre and style, the musical language the form, and defines the basic methods, thematic development, characterized by major musical forms.
Keywords: miniatures for violin and piano, composers from the Republic of Moldova, form analysis, musical forms.