Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
EVOLUŢIA TEATRULUI LIRIC DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIVITĂ PRIN PRISMA GENULUI: ANII 1850-1980
ARTICOL

EVOLUŢIA TEATRULUI LIRIC DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIVITĂ PRIN PRISMA GENULUI: ANII 1850-1980

THE EVOLUTION OF THE MOLDOVAN OPERA – A GENRE PERSPECTIVE: 1850-1980

DIANA COMAN,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul Dianei Coman este dedicat evoluţiei teatrului liric naţional. Autoarea identifică trei perioade diferite în istoria operei: proa etapă reflectează premizele apariţiei genului în cultura muzicală naţională (1850-1950). Pe parcursul celei de a doua perioade (1950-1980) au fost asimilate anumite
modele canonice ale genului operistic. După 1980 se poate constata procesul de suprapunere a soluţiilor canonice cu cele acanonice. Autoarea analizează specificul de gen al celor mai reprezentative mostre montate pe scena Teatrlui Naţional de Operă şi Balet pe parcursul primelor două perioade.
Cuvinte-cheie: teatrul liric, operă comică cu dialoguri vorbite, dramă istorică de orientare romantică, dramă eroică, drama lirică, operă-basm, tragedie lirică, dramă lirico-psihologică.

The article by Diana Coman is dedicated to the evolution of the national opera. The author determines three different stages of the national opera history: the first stage refers to the premises of the opera genre formation within the national musical culture (1850-1950). During the second stage
(1950-1980) some basic genre models had been assimilated. Since the 1980s we notice the overlap of canonic and non-canonic genre solutions. The author analizes the specific genre of the most representative opera works that appeared on the stage of The National Opera and Ballet Theatre during
the first and second stages of the evolution of the national opera.
Keywords: lyrical theatre, comic opera with spoken dialogue, romantic orientated historical drama, heroical drama, lyrical drama, opera- fairy tale, lyrical tragedy, lyrical-psychological drama.