Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
TRIO PENTRU VIOARĂ, CONTRABAS ŞI PIAN DE GHENADIE CIOBANU: PROIECŢIE MUZICALĂ A UNOR IMAGINI BIBLICE
ARTICOL

TRIO PENTRU VIOARĂ, CONTRABAS ŞI PIAN DE GHENADIE CIOBANU: PROIECŢIE MUZICALĂ A UNOR IMAGINI BIBLICE

TRIO FOR VIOLIN, DOUBLE BASS AND PIANO BY GHENADIE CIOBANU: MUSICAL PROJECTION OF SOME BIBLICAL IMAGES

VICTORIA MELNIC,
profesor universitar interimar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CRISTINA PARASCHIV,
conferenţiar universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În timpul aflării sale pe Pământul Sfânt Ghenadie Ciobanu a avut posibilitatea să viziteze mai multe locuri legate de evenimentele descrise în Biblie ceea ce l-a inspirat la crearea unei opere muzicale pline de semnificaţii foarte profunde – Trio pentru vioară, contrabas şi pian. Pentru creaţia lui Gh.
Ciobanu este caracteristică valoarea criteriului semantic şi a conţinutului. Acesta apare ca unul foarte complex şi profund, determinat de sinteza filosofico-culturală a perioadelor istorice premergătoare, de abordarea specifică a culturilor muzicale ale diferitor popoare (indiană, chineză, evident cea românească etc.) şi de integrarea lor în paleta de imagini a contemporaneităţii.  Toate aceste particularităţi specifice definesc aspectul irepetabil al creaţiei lui Gh. Ciobanu şi se manifestă pregnant în Trio.
Cuvinte-cheie: Gh. Ciobanu, Trio, limbaj muzical, formă muzicală, opoziţie, simboluri numerice.

During his stay in the Holy Land Ghenadie Ciobanu had the opportunity to visit a lot of places connected with the events described in the Bible that inspired him to create a musical work full of profound significances – Trio for violin, double bass and piano. For Gh. Ciobanu‟s creation is characteristic the value of the semantic criterion and that of the content. This appears to be very complex and profound, determined by the philosophical – cultural synthesis of the precursory historical periods, by a specific approach to the musical culture of different peoples (Indian, Chinese and of course
Romanian etc.) and their integration in the palette of images of contemporaneity. All these specific peculiarities define the unrepeatable aspect of Gh. Ciobanu‟s creation and are strongly manifested in his Trio.
Keywords: Gh. Ciobanu, Trio, musical language, musical form, opposition, numerical symbols.