Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
СОНАТА ДЛЯ ФЛЕЙТЫ СОЛО – ПОСЛЕДНЕЕ СОЧИНЕНИЕ В СОНАТНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЗЛАТЫ ТКАЧ
ARTICOL

СОНАТА ДЛЯ ФЛЕЙТЫ СОЛО – ПОСЛЕДНЕЕ СОЧИНЕНИЕ В СОНАТНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЗЛАТЫ ТКАЧ

SONATA PENTRU FLAUT SOLO – ULTIMA LUCRARE ÎN CREAŢIA INSTRUMENTALĂ DE CAMERĂ A ZLATEI TKACI

SONATA FOR FLUTE SOLO – THE LAST COMPOSITION IN Z. TKACI’S SONATA CREATION

АНАСТАСИЯ ГУСАРОВА,
докторант Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

În articol se analizează Sonata pentru flaut solo a renumitei compozitoare din Moldova Zlata Tkaci. Scrisă în ultimele luni de viaţă a autoarei, Sonata reprezintă un exemplu al gândirii contemporane din punct de vedere al mijloacelor de expresie muzicală, care contribuie la dezvăluirea conţinutului
filozofic meditativ. În articol sunt descrise de asemenea şi dificultăţile interpretative ale Sonatei.
Cuvinte-cheie: sonata, flaut, Zlata Tkaci, compozitori din Republica Moldova.

The article focuses on the analysis of the Sonata for flute solo by the outstanding Moldovan composer Zlata Tkaci that was written in the last years of her life. The Sonata presents an example of modern thinking from the point of view of the musical-expressive means, contributing to revealing the
philosophic-meditative character. The interpretative difficulties are analyzed in the sonata as well.
Keywords: sonata, flute, Zlata Tkaci, composers from the Republic of Moldova.