Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
ФОРТЕПИАННЫЙ ЦИКЛ ДЕТСКИЙ УГОЛОК ЛИДИИ АГАБАЛЯН
ARTICOL

ФОРТЕПИАННЫЙ ЦИКЛ ДЕТСКИЙ УГОЛОК ЛИДИИ АГАБАЛЯН

CICLUL PENTRU PIAN UNGHERAŞUL COPIILOR DE LIDIA AGABALEAN

THE PIANO CYCLE CHILDREN‟S CORNER BY LIDIA AGABALEAN

TAMARA MELNIC,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Lidia Agabalean a fost unul din cei mai importanţi pedagogi şi compozitori, ce şi-a desfăşurat activitatea în anii 70 ai secolului XX la catedra pian auxiliar a Institutului de Stat al Artelor din Moldova. A compus o operă, un şir întreg de lucrări cameral-instrumentale, aducând un aport
considerabil în lărgirea repertoriului cursului de pian auxiliar, cât şi numeroasele transcripţii au fost utilizate în permanenţă în cadrul procesului didactic. Ciclul pentru pian „Ungheraşul copiilor” a reflectat în mare măsură caracterul novator al limbajului componistic al L. Agabalean, incluzând
elemente modal-armonice şi facturale ale tehnicilor componistice ale secolului
Cuvinte-cheie: repertoriul cursului de pian auxiliar, ciclul pentru pian, limbajul componistic individual, „Ungheraşul copiilor”, L. Agabalean.

Lidia Agabalean was one of the most important pedagogues and composers who worked in the 1970‟s at the general piano department of the State Institute of Arts from Moldova. She wrote an opera, chamber instrumental pieces, making a significant contribution to the repertoire for this discipline. Her pieces for piano as well as numerous transcriptions were permanently used in the education process. The piano cycle „Children‟s corner” reflects the innovative nature of her musical language, involving modal, harmonic, texture elements of contemporary techniques of 20th century composition – polytonalitaty, sonoristics, cromatisation of the musical language.
Keywords: repertoire for the general piano discipline, piano cycle, individual musical language, „Children‟s corner”, L. Agabalean.