Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
КОНЦЕРТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ ВЛАДИМИРА РОТАРУ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
ARTICOL

КОНЦЕРТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ ВЛАДИМИРА РОТАРУ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

CREAŢIILE CONCERTISTICE PENTRU PIAN ALE LUI VLADIMIR ROTARU

CONCERT WORKS FOR PIANO BY VLADIMIR ROTARU

ЮЛИЯ ТРОЯН,
докторант,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств

The most significant piano works by composer Vladimir Rotaru are analyzed in the present article. The author emphasizes the genre, composition and style specific features of the considered works and underlines the basic principles of the piano structure used by Vladimir Rotaru. Much attention is
given to the following works: Capriccio C-dur and the cycle of miniatures ”Retrospectives”.
Keywords: works for piano, Vladimir Rotaru, composers from the Republic of Moldova, concert piece, capriccio, piano cycle.

În prezentul articol sunt supuse analizei cele mai de seamă lucrări concertistice pentru pian compuse de Vladimir Rotaru. Se evidenţiază trăsăturile de gen, compoziţie şi cele de stil ale lucrărilor abordate. Sunt menţionate procedeele de bază ale facturii pianistice utilizate de Rotaru. Lucrarea
cuprinde observaţii cu privire la specigicul interpretării muzicii compozitorului. În centrul atenţiei autorului se situează Capriciul C-dur şi ciclul de miniaturi ”Retrospeсtives”.
Cuvinte cheie: lucrări pentru pian, Vladimir Rotaru, compozitori din Republica Moldova, piesă de concert, capriciu, ciclu pentru pian.