Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ (НА ПРИМЕРАХ ИЗ МУЗЫКИ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА)
ARTICOL

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ (НА ПРИМЕРАХ ИЗ МУЗЫКИ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА)

PROBLEMELE METODICE DE PREDARE A DISCIPLINEI ANSAMBLU DE CAMERĂ (ÎN BAZA EXEMPLELOR DIN CREAŢII ALE COMPOZITORILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA)

METHODICAL PROBLEMS OF TEACHING THE DISCIPLINE ‖CHAMBER ENSEMBLE‖ (ON EXAMPLES FROM MUSIC BY COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA)

НАДЕЖДА КОЗЛОВА,
и.о. профессора,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор искусствоведения,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств

În baza creaţiilor componistice de cameră ale compozitorilor din Republica Moldova sunt supuse analizei cele mai de seamă probleme metodice de predare a disciplinei Ansamblu de cameră în cadrul procesului de învăţământ la AMTAP. Este vorbă de lucrul asupra dezvăluirii unei idei artistice a operei musicale, analizei interpretative a acestei creaţii, organizării procesului instructiv-didactic la disciplina respectivă. Articolul cuprinde observaţii cu privire la nuanţele de interpretare ale muzicii camerale a compozitorilor A. Stârcea, S. Lobel, D. Gagauz.
Cuvinte-cheie: muzică de cameră, disciplina “Ansamblu de cameră”, analiză interpretativă, compozitori din Republica Moldova, probleme metodice.

Some important problems of teaching the discipline “Chamber ensemble” in the educational process at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts are analyzed in the article on the basis of the chamber works by composers from the Republic of Moldova. This paper is about the work on the
development of an artistic idea of the musical piece, the interpretative analysis of this composition, the organization of the instructive-didactic process in the respective subject. The article contains some remarks concerning the nuances of performing the chamber music by the composers A. Stârcea, S. Lobel, D. Gagauz.
Keywords: chamber music, Chamber Ensemble discipline, performing musical analysis, composers from the Republic of Moldova, methodical problems.