Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
TENDINŢE NEOCLASICE ŞI POLISTILISTICE ÎN LUCRAREA BACH FOR ALL TIMES DE GHEORGHE NEAGA
ARTICOL

TENDINŢE NEOCLASICE ŞI POLISTILISTICE ÎN LUCRAREA BACH FOR ALL TIMES DE GHEORGHE NEAGA

NEOCLASSICAL AND POLYSTYLISTICAL TRENDS IN THE COMPOSITION BACH FOR ALL TIMES BY GHEORGHE NEAGA

CRISTINA PARASCHIV,
conferenţiar universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

HRISTINA GAJIM,
lector, masterandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Gheorghe Neaga este un remarcabil compozitor din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX. Creaţia sa este marcată de libertatea utilizării limbajului muzical, diverselor tehnici componistice folosite nu ca un scop în sine, ci ca una din condiţiile esenţiale pentru crearea unor
concepţii artistice originale. ”Bach for all times” este una din lucrările sale pentru doua piane, fiind scrisă în 2003 în ultimii ani ai vieţii sale, aflându-se în America. Aceasta creaţie nu a fost elucidată în nici un studiu muzicologic, articolul în cauză fiind prima încercare de analiză a lucrării. Prin însăşi denumirea sa – „Bach pentru toate timpurile”, această lucrare declară folosirea de către compozitor a elementelor polistilistice şi neobaroce. În ce măsură şi prin ce mijloace creează Gheorghe Neaga un context polistilistic şi cum anume abordează creaţia lui Bach – ar fi întrebările la care am dori să găsim răspunsuri în articolul de mai jos.
Cuvinte-cheie: Gheorghe Neaga, J.S. Bach, lucrare pentru două piane, neoclasicism, polistilistica, citat, sublimare, dedicaţie.

Gheorghe Neaga is a remarkable Moldovan composer of the second half of the 20th century. His creation is marked by a free use of musical language, various compositional techniques used not as an end in itself, but as one of the essential terms for creating original artistic concepts. ”Bach for all times” is one of his compositions for two pianos written in 2003 during the last years of his life when he lived in America. This creation has never been elucidated in any musicological study, so we are the first who are trying to analyze it. By its name –”Bach for all times” – this composition shows that the composer use polystylistical and neo-baroque elements. To what extent and by what means does Gheorghe Neaga create a polystylistical context and how does he address to Bach‟s creation – these are the questions to which we tried to find answers in the article below.
Keywords: Gheorghe Neaga, J.S. Bach, works for two pianos, neoclassicism, polystylistics, quote, sublimation, dedication.