Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
PROLEGOMENE LA METODOLOGIA CERCETĂRII MUZICII RELIGIOASE ÎN CREAŢIA COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

PROLEGOMENE LA METODOLOGIA CERCETĂRII MUZICII RELIGIOASE ÎN CREAŢIA COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

PROLEGOMENA TO RESEARCH METHODOLOGY OF RELIGIOUS MUSIC BY THE COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA

IRINA CIOBANU-SUHOMLIN,
profesor universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul conţine constatări preliminare referitoare la obiectul studiului – muzica religioasă a compozitorilor din Republica Moldova. Prezentând specificul obiectului, autoarea articolului remarcă contextul istoric; în relief sunt scoase problemele metodologiei din domeniu, fixându-se atenţia asupra momentelor etnice şi culturale. Drept concluzie se constată necesitatea de a dezvolta o metodologie comprehensivă la intersecţia diferitelor ştiinţe, care ar lua în consideraţie specificul regional precum şi caracterul universal al subiectului. Primul stadiu al cercetării necesită o abordare multidimensională cu referire la studierea ideilor filosofice, estetice, psihologice, ce sunt parte a universului creativ al compozitorului. Doar după această explorare se revine de la aspectele istorice, socio-culturale şi psihologice la cele muzicale.
Cuvinte-cheie: muzica religioasă, compozitori din Republica Moldova, metodologie, sacru, etnic, muzică spirituală de concert, muzică spirituală universală, muzica corală a cappella.

This article contains preliminary remarks on the subject of study – religious music by composers from the Republic of Moldova. Describing its specific character, the author briefly outlines the historical context, underlines the ethnic and cultural moments, considering the problem of methodology in this area. It is concluded with the necessity to develop a comprehensive methodology at the intersection of sciences, taking into account regional specifics and the universal character of the subject. The first stage of research required a multidimensional approach: philosophical, aesthetic, psychological ideas that are part of the composer’s creative universe. And then we return from the historical socio-cultural and psychological aspects to the musical problems.
Keywords: religious music, composers from the Republic of Moldova, methodology, sacral, ethnic, spiritual concert music, spiritual universal music, music for choir a cappella.