Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ СТУДЕНТОВ КЛАССА ФОРТЕПИАНО ПРОФЕССОРА В. ЛЕВИНЗОНА
ARTICOL

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ СТУДЕНТОВ КЛАССА ФОРТЕПИАНО
ПРОФЕССОРА В. ЛЕВИНЗОНА

CREAŢIILE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA IN REPERTORIUL STUDENŢILOR CLASEI PIAN CONDUSE DE PROFESOR V. LEVINZON

CREATIVE WORKS OF THE COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA INCLUDED IN THE STUDENTS’ REPERTOIRE IN THE PIANO CLASS OF PROFESSOR V. LEVINZON

ИРИНА САВИНА,
преподаватель Академии Музыки, Театра и Изобразительных искусств

Sunt prezentate metodele de lucru asupra interpretării operelor muzicale semnate de compozitorii din Republica Moldova în clasa profesorului universitar V. Levinzon. În centrul atenţiei sunt următoarele lucrări: „Poem” de S. Lobel şi „Cântec de leagăn” de V.  Zagorsky. Sunt oferite explicaţiile metodice ale lui V. Levinzon referitor la analiza interpretativă detaliată a acestor lucrări.
Cuvinte-cheie: V. Levinzon, compozitori din Republica Moldova, piese pentru pian, pianist, repertoriu didactic pentru pian, recomandări metodice.

This study presents the methodology of work on musical pieces by Moldovan composers‟ creations in the class of professor V. Levinson. Much attention is given to the following works: „Poem” by S. Lobel and „Lullabies” by V. Zagorsky. The reader is proposed to get acquainted with a detailed
interpretative analysis of these pieces with V. Levinson‟s methodical explanations.
Keywords: V. Levinzon, composers from the Republic of Moldova, piano pieces, pianist, didactical repertoire for piano, methodical recommendations.