Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
CULEGERI DE PIESE PENTRU PIAN ALE COMPOZITORILOR AUTOHTONI REDACTATE DE I. STOLEAR
ARTICOL

CULEGERI DE PIESE PENTRU PIAN ALE COMPOZITORILOR AUTOHTONI REDACTATE DE I. STOLEAR

THE ANTHOLOGY OF PIECES FOR PIANO BY THE AUTOCHTHONOUS COMPOSERS IN I. STOLEAR’S REDAСTION

INNA HATIPOVA,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În acest articol sunt analizate cinci culegeri sub redacţia interpretativă a profesoarei şi pianistei Irina Stolear (ediţiile 2009). În cadrul acestor ediţii au fost incluse piese pentru pian ale compozitorilor din Republica Moldova, publicate pentru prima dată. În aceste culegeri este prezentată creaţia pentru pian a compozitorilor autohtoni cunoscuţi: O. Negruţa, V. Beleaev, V. Sîrohvatov, E. Doga, Z. Tkaci, ş.a. Culegerile de creaţii pianistice, editate de I. Stolear, pot fi utilizate în procesul didactic al şcolilor şi colegiilor de muzică, în instituţiile superioare de învăţământ muzical din republică, precum şi în practica concertistică.
Cuvinte-cheie: Redactare muziсală, didactică pianistică, tematism muzical, repertoriul pedagogic şi concertistic, creaţii cantilene şi de virtuozitate, redacţie didactică.

In this article the author analyzes five collections under the performing edition of the well-known music educator and pianist I. Stolear (issued in 2009). In this publications there were presented the piano creation of the famous composers from the Republic of Moldova such as Z. Tkaci, V. Sîrohvatov, O. Negruţa, V. Beleaev, E. Doga. All the works for piano of the native composers included in these editions are published for the first time. These collections issued I. Stolear can be used in the process of teaching in musical schools, institutions and in concert practice as well.
Keywords: musical editing, piano playing pedagogy, muzical thematism, the concertpedagogical repertoire, cantilena and virtuoso pieces, pedagogical edition.