Anuar stiintific: Muzica, teatru, arte plastice – 2006

Anuar stiintific: Muzica, teatru, arte plastice – 2006

REVISTA
Nr. 1/2 (6/7), 2006
Cuprins
Творчество Златы Ткач последних лет (2000—2005 гг.)
ARTICOL

Галина Кочарова

Творчество Златы Ткач последних лет (2000—2005 гг.)

Creaţia Zlatei Tcaci din ultimii ani (2000—2005)

The creative activity of Zlata Tkaci during the last years of her life (2000—2005)

Articolul de Galina Cocearova este scris în memoriam Zlatei Tkaci — primă femeia‑compozitoare profesionistă din Moldova. Ca obiectul investigării
sunt alese creaţiile ultimilor ani ai vieţii sale care n‑au fost incluse in cele două monografii de G. Cocearova despre Z. Tkaci editate in anii precedenţi.
Autoarea propune trecerea in revistă si sistematizarea genuistică a tuturor noilor compoziţii ale colegii sale (stinse recent) analizând unele din ele mai
detailat.

The article by Galina Cocearova is written in memory to Zlata Tkaci — the first professional woman composer from Moldova. As subject of investigation the author chose the creation of the composer’s last years of life that were not included in the two monographs by G. Cocearova about Z. Tkaci published before. The author proposes a review and genre systematization of all the new compositions of her colleague (passed away recently) analysing some of them in detail.