Anuar stiintific: Muzica, teatru, arte plastice – 2006

REVISTA
Nr. 1/2 (6/7), 2006
Cuprins
REFLECŢII CU PRIVIRE LA PERIODIZAREA ISTORICĂ A CREAŢIEI COMPONISTICE VESTEUROPENE ÎN SEC. XX — ÎNCEPUTUL SEC. XXI
ARTICOL

Vladimir AXIONOV

REFLECŢII CU PRIVIRE LA PERIODIZAREA ISTORICĂ A CREAŢIEI COMPONISTICE VESTEUROPENE ÎN SEC. XX — ÎNCEPUTUL SEC. XXI

REMARKS UPON THE HISTORICAL DIVISION INTO PERIODS OF WEST-EUROPEAN MUSICAL CREATION IN THE 20TH AND THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURIES

Professor Axionov`s article comprises remarks upon the evolution of musical creation in the 20th century. The author proposes a scientific division into periods of the end of the 19th century and beginning of the 21st century.