Anuar stiintific: Muzica, teatru, arte plastice – 2006

REVISTA
Nr. 1/2 (6/7), 2006
Cuprins
РАБОТА НАД РОМАНСАМИ Н. Я. МЯСКОВСКОГО В КЛАССЕ КАМЕРНОГО ПЕНИЯ
ARTICOL

Виктория СЛЮСАРЕВСКАЯ

РАБОТА НАД РОМАНСАМИ Н. Я. МЯСКОВСКОГО В КЛАССЕ КАМЕРНОГО ПЕНИЯ

STUDIEREA ROMANŢELOR DE N. MIASKOVSKI LA ORELE DE CANTO CAMERAL

WORKING ON ROMANCES BY N. MIASKOVSKY IN THE CLASS OF CHAMB ER SINGING

În articol se analizează cele mai interesante lucrări vocale de cameră ale compozitorului N. Miaskovski din punctul de vedere al utilizării lor la orele
de vocal de cameră. Autorul caracterizează structura romanţelor scrise de N. Miaskovsky, relevă trăsăturile specifice ale limbajului muzical şi al stilului, propune recomandări metodice pentru activitatea de realizare a imaginii artistice.