Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2010

REVISTA
Nr. 1/2 (10/11), 2010
Cuprins
ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ВОСПИТАНИЕ НЕКОТОРЫХ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО КЛАССА
ARTICOL

ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ВОСПИТАНИЕ НЕКОТОРЫХ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО КЛАССА

CITIREA LA PRIMA VEDERE ŞI EDUCAREA UNOR CALITĂŢI DE GÂNDIRE A STUDENŢILOR CLASEI DE CONCERTMAISTRU

SINCRONIZED MUSIC READING AND THE DEVELOPMENT OF OTHER NEEDED INTELLECTUAL CAPACITIES OF CONCERT MASTERING STUDENTS

ГАЛИНА МУНТЯН
И.о. профессора,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

Lucrarea dată este dedicată uneia dintre cele mai importante forme de activitate pentru fiecare muzician, şi anume – citirea la prima vedere. O deosebită semnificaţie capătă citirea la prima vedere în procesul de lucru al maestrului de concert cu vocaliştii. Lucrarea descrie şi analizează probleme concrete, apoi propune unele metode de studiere a acestei discipline, ceea ce constituie o sinteză a experienţei practice personale.

The article is dedicated to first-sight music reading, one of the most important areas of activity for all musicians, this activity is especially important for the concert-master, since the concert-master spends significant time advising singers and vocal performers. The article analizes and suggests specific methodological models to study the described discipline that were developed in the course of personal professional experience.