Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2010

REVISTA
Nr. 1/2 (10/11), 2010
Cuprins
ASPECTUL PSIHOPEDAGOGIC A PERCEPŢIEI MUZICALE ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE/FORMARE A AUZULUI TIMBRAL LA COPII PREŞCOLARI
ARTICOL

ASPECTUL PSIHOPEDAGOGIC A PERCEPŢIEI MUZICALE ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE/FORMARE A AUZULUI TIMBRAL LA COPII PREŞCOLARI

THE PSYCHO PEDAGOGIC ASPECT OF THE MUSICAL PERCEPTION IN THE PROCESS OF TRAINING THE PRESCHOOL CHILDREN’S EAR TIMBRE

OLGA GRUBLEAC,
lector, magistru, doctorandă,
Universitatea de Stat “A. Russo”, Bălţi

This article reveals the musical perception through mental process as well as the differentiation of music content duet o timbre characteristics (categories) by children of preschool age. We present the method of sound „coloring” for the efficiency of the process development of musical timbre hearing. The method of sound „coloring” is analyzed through two levels:
– a verbal level
– a non verbal level