Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2010

REVISTA
Nr. 1/2 (10/11), 2010
Cuprins
SOME PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF MUSICAL SENSITIVENESS IN STUDYING THE VOCAL AND CHORAL WORK S OF F. CHOPIN
ARTICOL

SOME PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF MUSICAL SENSITIVENESS IN STUDYING THE VOCAL AND CHORAL WORK S OF F. CHOPIN

UNELE ASPECTE FORMATIV -PEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A SENSIBILITĂŢI MUZICALE ÎN STUDIUL LUCRĂRILOR VOCALE ŞI CORALE ALE LUI F. CHOPIN

LARISA BALABAN,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

ADELINA ŞTEFÂRŢA,
conferenţiar universitar, doctor
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Spre deosebire de mulţi dintre predecesorii şi contemporanii săi, Frédérik Chopin este cunoscut în primul rând ca autor al unor lucrări de referinţă pentru pian. Totuşi, F. Chopin nu a ocolit în creaţia sa genurile vocale, care erau foarte răspândite în perioada romantică. El este autorul a circa douăzeci de cântece lirice pentru voce şi pian, pe cuvintele unor poeţi polonezi, pe care le-a scris, practic, pe parcursul întregii sale vieţi. În articol este prezentată o analiză succintă a lucrărilor sale (cântece şi transpuneri pentru cor), din punctul de vedere al interpretării acestora dar şi valenţele formativ-pedagogice de dezvoltare a sensibilităţii muzicale la studenţi.