Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2010

REVISTA
Nr. 1/2 (10/11), 2010
Cuprins
ASPECTUL EDUCAŢIONAL AL MUZICII MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ALE MOLDOVEI ÎN REPERTORIUL CORULUI DE COPII (ÎN BAZA CREAŢIEI COMPOZITORULUI GĂGĂUZ MIHAIL COLSA)
ARTICOL

ASPECTUL EDUCAŢIONAL AL MUZICII MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ALE MOLDOVEI ÎN REPERTORIUL CORULUI DE COPII (ÎN BAZA CREAŢIEI
COMPOZITORULUI GĂGĂUZ MIHAIL COLSA)

EDUCATIONAL ASPECT OF THE MUZIC OF NATIONAL MINORITIES OF MOLDOVA IN THE REPERTOIRE OF CHILDREN`S CHOIR (ON THE EXAMPLE OF THE CREATIONS OF THE GAGAUZ COMPOSER MIHAIL KOLSA)

ANA ŞIMBARIOV,
lector superior, competitor,
Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

This article is about M.Kolsa – the first gagauz composer in the Republic of Moldova writing music for children. He is known as the author of the gagauz National Anthem. His works were performed in Russia, the Baltic States, Poland, Turkey and France. The author of this article tells as about creative ways of the composer and also gives a detailed analysis of some of his works for children’s choir included in the compendium Turkular Korolar.