Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2010

REVISTA
Nr. 1/2 (10/11), 2010
Cuprins
DESPRE DEZVOLTAREA ABILITĂŢII CITIRII NOTELOR LA PRIMA VEDERE ÎN PRACTICA VIOLONISTICĂ
ARTICOL

DESPRE DEZVOLTAREA ABILITĂŢII CITIRII NOTELOR LA PRIMA VEDERE ÎN PRACTICA VIOLONISTICĂ

METHODS OF DEVELOPING THE VIOLONIST’S TECHNICAL SKILLS OF FIRST-SIGHT READING

NAUM HOŞ,
conferenţiar universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

In the present work the author analyses the process of first-sight reading of a musical text as well as the methods of developing the violinist’s technical skills necessary for this goal