STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
DIVERSITATEA FORMELOR PLASTICE ÎN CERAMICĂ
ARTICOL

DIVERSITATEA FORMELOR PLASTICE ÎN CERAMICĂ

DIVERSITY OF PLASTIC FORMS IN CERAMICS

MARIANA CARP,
lector universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

CZU 738.027

Prezentul articol subliniază rolul important al cunoaşterii diversităţii formelor plastice în ceramică. De asemenea, este valorificată studierea ceramicii din punct de vedere al varietăţii formelor sale în învăţământul superior artistic, care are un impact didactic de actualizare a studiului cursului de ceramică. În acelaşi timp, comunicarea conţine descrierea tehnologică de modelare a formelor plastice, care constituie un factor important în procesul de studiere şi formare a competenţelor de modelare la studenţi.
Cuvinte-cheie: formă, plastică, modelare, olărit, plastica mică, ceramică

This article examines the importance of knowing the diversity of plastic forms in ceramics. The paper shows the value of studying ceramics through the diversity of its forms in higher artistic education. The teaching impact of the study is to update the course of ceramics. The paper describes the technology of modelling plastic forms which is an important factor in the process of studying and training the students` modelling skills.
Keywords: plastic forms, modelling, pottery, small plastics, ceramics

Cuvinte-cheie