STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
INFLUENŢA LIMBAJULUI JAZISTIC ASUPRA CÂNTECULUI TE SALUT, CHIŞINĂU! DE OLEG NEGRUŢA
ARTICOL

INFLUENŢA LIMBAJULUI JAZISTIC ASUPRA CÂNTECULUI TE SALUT, CHIŞINĂU! DE OLEG NEGRUŢA

JAZ LANGUAGE INFLUENCE ON THE SONG TE SALUT, CHIŞINĂU BY OLEG NEGRUŢA

Angela Corjan,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 784.6:781.68
784.6(478)
785.161(478)

În articolul semnat de Angela Corjan sunt abordate unele aspecte de bază ce ţin de influenţa stilisticii jazzului asupra cântecului „Te salut, Chişinău!”, semnat de compozitorul Oleg Negruţa la începutul anilor 1960. Autoarea scoate în evidenţă varietatea ontologică a piesei, care există în diferite componenţe interpretative, caracteristice jazzului, precum şi elementele melodice, armonice, metro-ritmice de origine jazzistică, îmbinate armonios în limbajul muzical al cântecului vizat.
Cuvinte-cheie: bossa nova, cântec, call-and-response, jazz, jazz standard, sheet music, swing, walking bass

The author considers some basic aspects of jazz influence on the song “Te salut, Chişinău” written by the Moldovan composer Oleg Negruţa at the beginning of the 1960s. She reveals some ontological features of this piece, which exist in different vocal-instrumental versions, characteristic of jazz, as well as the melody, harmony, rhythm features of jazz origin which are harmoniously combined in the musical language of this song.
Keywords: bossa nova, song, call-and-response, jazz, jazz standard, sheet music, song, swing, walking bass